Showing 1–12 of 17 results

Thoát vị đĩa đệm

Thoát vị đĩa đệm

Đau cổ vai gáy

Đau cổ vai gáy

Đau đầu và nửa đầu

Đau đầu và nửa đầu

Thần kinh tọa

Thần kinh tọa

Cong vẹo cột sống

Cong vẹo cột sống

Đường cong sinh lý cổ và thắt lưng

Đường cong sinh lý cổ và thắt lưng

Đau tay, vai, gối, khớp háng

Đau tay, vai, khối, khớp háng

Khó thở do thần kinh xương sườn bị chèn

Khó thở do thần kinh xương sườn bị chèn

Trị khớp gối lúc đi đau hay lên xuống cầu thang bị đau

Trị khớp gối lúc đi hay lên xuống cầu thang bị đau